In the heart of Jingan

 

Address: 549-2 Shaanxi Bei Lu (near Xinzha Lu)

Opening Hours: 11am - 9pm daily